Schaktning

Schaktning

Schaktning

När man skall bygga hus eller anlägga en trädgård har schaktning som syfte att förbereda marken så att den är stabil.

Hos oss arbetar kunniga schaktarbetare som kan utföra alla slags markarbeten och genom schaktning åstadkomma en stabil och plan yta för den byggnad eller anläggning som skall uppföras på tomten. Vi tar emot uppdrag inom schaktning i hela Stockholm, inklusive på Värmdö och Lidingö och har en mångårig erfarenhet av schaktarbete på markområden med varierande förhållanden. Eftersom vi själva har tillgång till de grävmaskiner och övrig utrustning som krävs för en noggrant utförd schaktning kan vi erbjuda ett helhetskoncept där vi inte bara förbereder markområdet utan även vid behov ta hand om bortforsling av överflödiga jordmassor som uppstår efter en schakt.

Vi utför en noggrann geoteknisk undersökning inför en schaktning

Begär en kostnadsfri offert idag Så hör vi av oss till dig

Vi utför en noggrann geoteknisk undersökning inför en schaktning

Alla markytor är olika och kräver därför också olika saker, något som är viktigt att ta vara på både när man gör en dränering, stensattning och schaktning. Vi inleder alltid arbetet med en grundlig geoteknisk undersökning för att kontrollera vad som finns under markytan så att vi kan planera vårt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Innan vi påbörjar själva grävarbetet kommer vi också ta reda på om det finns rördragningar på tomten som måste tas i beaktande och om vi hittar berg under jordytan lokaliseras deras djup så att vi kan avgöra om det är nödvändigt att spränga bort dem för att uppnå ett bra resultat.

Så går schaktning till

En schaktning innebär att man flyttar bort matjord till ett annat djup. Vilket djup man bör gå nå avgörs utifrån markens beskaffenhet och vilken risk för tjäle som föreligger på platsen. Vid en schaktning uppkommer ofta en överflödig jordmassa som vi antingen flyttar till en annan del av tomten för att fylla ut ojämnheter, eller också fraktar vi bort den. I samband med grävningen bereder vi plats för ledningar, såsom vatten och avlopp samt rör för dränering. Vid en schaktning kontrollerar vi även att marken är tillräckligt fast för att kunna bära upp byggnaden som skall uppföras.

Vi kommer på ett kostnadsfritt hembesök

För att vi skall kunna utföra en så noggrann schaktning som möjligt och för att ni som vill anlita oss skall känna er trygga med att överlåta arbetet till oss erbjuder vi er att göra ett kostnadsfritt hembesök inför en schaktning i Stockholm, på Värmdö och Lidingö. När ni tar kontakt med våra schaktarbetare kan de inom 48 timmar besöka er fastighet för att samla in den information som är nödvändig för de markarbeten som skall göras. I samband med besöket informerar vi även mer om hur en schaktning går till och går igenom era önskemål kring tidsplan.

En tryggt val för kostnadseffektiv schaktning i Stockholm

Vad säger våra kunder?

Vi är väldigt nöjda med arbetet och fick tydlig information om både tid och pris. Arbetet företaget utförde gick till och med fortare än planerat och resultatet blev bra. Jag rekommenderar företaget!

Markarbeten på tomt

Vi fick ett mycket gott intryck och bra kontakt redan från början. Vi fick ett kostnadsfritt hembesök redan dagen efter att vi tog kontakt och kom därefter igång med schaktningen snabbt.

Anders Karlsson
Schaktning

Proffsiga och trevliga hantverkare som utförde jobbet på ett bra sätt. Kommer helt klart anlita företaget i framtiden vid behov. Kan varmt rekommendera dem till alla som vill anlita ett seriöst företag.

Per
Fixade husgrund
Gratis hembesök?

Kontakta oss för information om schaktning

Gratis hembesök?

En schaktning behöver göras av erfarna arbetare för att man skall uppnå ett fullgott resultat och vi ser gärna att ni kontaktar oss på mejl eller telefon när ni önskar diskutera en schaktning i Stockholm. Efter att vi har gjort ett hembesök kommer vi bistå med en offert, som naturligtvis är gratis och inte kräver någon motprestation från er sida.