Behov Av Dränering- Tecken På Fukt I Källaren

post thumb
by Malin/ on 25 Nov 2020

Behov Av Dränering- Tecken På Fukt I Källaren

En dränering behöver genomföras om du börjar märka tecken på fukt i din källare. Vanliga tecken på fukt är unken lukt, mögel, fuktigt källargolv eller fuktfläckar på väggar och tak. Det är viktigt att agera vid misstanke om fukt i källaren för att minimera eventuella skador på fastigheten.

Undvik kostsamma skador

Om du drabbats av fukt i källaren hjälper vi dig gärna med dräneringen av din fastighet. Dränering är en förutsättning för att hålla husgrunden fri från fukt och på så sätt undvika allvarliga skador på fastigheten. Skador på husgrunden är kostsamt och lätt att undvika genom gedigen dränering. Dräneringen är ett omfattande projekt och att anlita proffs underlättar processen. Om du misstänker att du har fukt i din källare utför Markarbete Stockholm kostnadsfria hembesök med en inspektion av din husgrund. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Storstockholm.