Vad Ingår I Markarbete?

post thumb
by Malin/ on 03 Aug 2022

Vad Ingår I Markarbete?

Vad ingår i markarbete? Det är en av de vanligaste frågorna som vi får. Svaret är att det beror på vad syftet med markarbetet är. Gerellt kan man säga att i en vanlig offert för markarbete inför ett husbygge brukar schaktning, någon form av återfyllnad för att stadga upp mark ingå (vanlign grus). Vidare ingår beredskap av marken kring huset, grävning för avlopp, vatten och el samt dränering i en typisk offert.

Merarbeten vid markarbete

Beroende på ditt projekt kan även merarbeten komma att behövas. Exempel på sådana merarbeten är bortforsling av större massor av grus, spränging (när marken kräver detta), pålning, bortforsling av långa el- och vattenlednigar. Till merarbeten räknas även schaktmassor som är större än i normalfall. Vi ger dig gärna exakta prisuppgifter för ditt projekt. Kontakta oss för en fri offert, vi skickar offerten inom 48 timmar!