Dränering - När Källaren Görs Om Till Boendeyta

post thumb
by Malin/ on 01 Sep 2020

Dränering - När Källaren Görs Om Till Boendeyta

Att ha en bostad med god luft, utan fukt och som är lätt att hålla varm är vad de flesta önskar sig. En byggnad utsätts inte bara för vädret från utsidan, utan även från marken utmed väggarna på grunden och från stigande grundvatten underifrån. Husets dränering har i uppgift att avleda uppsamlat vatten, så det inte skapas fuktskador och mögel, och att hjälpa grunden att självtorka från den väta den naturligt utsätts för.

Nybyggnationer och husgrunder

Innan husbygget påbörjas behöver tidigare obebyggd mark grävas ur, så platsen blir plan och fast för husgrunden att stå på. I detta stadie ingår också att gräva för avlopp. Dräneringsvatten kan ledas ut antingen via avloppssystemet eller rakt ut i en slänt en bit bort. Därefter läggs dräneringen och grunden gjuts. Dessa faser i ett projekt bör utföras professionellt, då oförutsedda skillnader i marken kan uppdagas som kan kräva snabba ändringar i projekteringen. Certifierade Markarbete Stockholm hjälper till med detta i Stockholmsområdet.

En källares behov av dränering

Bygger man hus med en källare kommer grunden och dess väggar vara under marknivå och i ständig kontakt med fuktig jord. Ska källaren inte användas för boende är det inte ett legalt krav att den behöver dräneras. Har man dock tänkt sig en bättre typ av förråd, eller boende, bör det läggas dräneringsrör även utmed väggarnas yttersidor. Oavsett om det är en krypgrund, eller en grund med betongplattor, bör dränering finnas. Betongplattor absorberar mindre vatten, men det är inte obefintligt. Dräneringsrören vilar i sin tur på makadam, som i sig kan släppa igenom vatten, underlätta naturlig torkning och ha viss isolerande funktion.

Torrläggning efter fuktskada och ny isolering

En befintlig dränering görs normalt inte om på dryga 40 år och utförs helst under perioden sen vår till höst. Vanligast förekommande är dock att en källare byter funktion eller att en fuktskada behöver åtgärdas. Vid större mängder vatten behövs en dräneringspump som leder bort vattnet till en dräneringsbrunn. Grundens ytterväggar grävs därefter fria och eventuell skada kan åtgärdas innan den nya dräneringen läggs.

I samband med detta rekommenderas det att man isolerar grunden på samma gång. Detta kan göras med en speciell typ av dräneringsmatta som fästs utmed väggen. Denna matta har många små håligheter vilket skapar både isolation och möjlighet för väggen att spontant självtorka. Dräneringsplattor är en annan typ av skydd med liknande dubbelfunktion.

Fördelar med en väl dränerad källare:

• Allergivänligt inomhusklimat med gott fuktskydd och optimal uttorkning av väggarna
• Varmare och bättre luft sparar pengar som annars läggs på uppvärmning
• God dränering ger huset förbättrat marknadsvärde och arbetet berättigar till ROT-avdrag