Markarbete Och Totalentreprenad

post thumb
by Malin/ on 01 Feb 2021

Markarbete Och Totalentreprenad

Som ägare av en fastighet är markarbeten ett av de projekt gällande den egna bostaden som vi på Markarbete Stockholm rekommenderar att lägga ut, företrädesvis på totalentreprenad. Fördelarna med totalentreprenad vid markarbete är många: dels slipper man att själv agera projektledare både för hantverkarna på plats och för de underleverantörer som ska förse projektet med exempelvis material och dels kan planering och genomförande av arbetet drivas igenom på ett mer effektivt sätt.

Beräkna kostnad markarbete

Med markarbete brukar man mena allt arbete som behöver utföras på en tomt innan man kan sätta igång och bygga. Det kan då handla om både schaktning, dränering och stensättning. Man kan även utföra markarbeten när man gör större omstruktureringar i sin trädgård som till exempel när man planar ut marken. Markarbete kostnad blir därför avhängigt vilken typ av arbete som ska utföras samt storleken på ytan.