Schaktning - Grunden För Lyckade Byggnationer

post thumb
by Malin/ on 11 Sep 2020

Schaktning - Grunden För Lyckade Byggnationer

Schaktning är ett måste innan man bygger något eller skall ordna till sin trädgård. Arbetet utförs av vår kunniga personal och ger en stabil grund att bygga på då ett välgjort underarbete är mycket viktigt och en förutsättning för att få ett bra resultat.

Vad man gör vid en schaktning

Vid en schaktning tar man bort övre marklagret till den nivå som krävs för ändamålet. Det är jordmassor, stenar, rötter mm. som ska avlägsnas och ytan ska efter detta göras jämn och hård. Vi använder oss av våra tunga fordon för att utföra jobbet och vi kan även sköta bortforsling av massorna, vi förbereder därefter inför nästa steg i processen. Är det dränering eller stenläggning som planeras efteråt så kan vi sköta hela förloppet åt er från början till slut .